הגישה הטיפולית שלי

 

נסיוני הטיפולי וההכשרה שרכשתי לימדו אותי שהמחויבות שלי כמטפלת היא להשתמש בטכניקות וגישות מבוססות מחקר, תוך התאמתן למקרה האינדיווידואלי, הייחודי שלפני. כלומר, המחויבות שלי כלפי המטופל היא קודם כל לספק לו את הטיפול הטוב ביותר והמבוסס ביותר מבחינה מחקרית עכשווית. ויחד עם זאת, אני בונה תכנית טיפולית אישית לכל מטופל, בהתאם למי שהוא – לנטיותיו, אמונותיו, הרקע שלו, סגנון החשיבה והאישיות.

 

בתוך כך, הטיפול שלי נשען על נקודת מבט תיאורתית של טיפול קוגניטיבי-התנהגותי (CBT), ובמיוחד על הגישות של "הגל השלישי" של CBT : ACT, Mindfulness Based Cognitive Therapy, Metacognitive Therapy.

 

תהליך טיפולי הוא בעיני חקירה משותפת של המטפל והמטופל, מסע משותף שבו המטופל הוא המומחה האמיתי על חייו, והמטפל מביא לתהליך את הידע המקצועי והמומחיות שלו, הסקרנות וההסתכלות המחודשת. בתוך מסע חקירה זה המטפל והמטופל שווים  - אני רואה חשיבות גדולה בשוויון זה לתהליך הטיפולי.

 

חוזה טיפולי

לאחר פגישת הערכה, בה נבחן יותר לעומק את סיבת הפנייה לטיפול, נגבש תכנית טיפולית ייחודית, ונתחיל לעבוד יחד. בשלב זה נחתום על חוזה טיפולי, המסכם בקצרה את הבעיה, מפרט את המחויבות של שנינו לתהליך, ומציין את המסגרת (טיפול קצר/ארוך, מחיר, סודיות וכו'.) דוגמה לחוזה כזה ניתן לראות כאן.

 

משך הטיפול

במהלך פגישות ההערכה נגבש תכנית טיפולית ונחליט יחד האם מדובר בטיפול קצר מועד (15-20 פגישות) או ארוך טווח. כל חמש פגישות בערך נעשה "הערכת מצב" כדי לוודא שאנחנו על המסלול הנכון. במקרים מסוימים קורה שהתכנית הטיפולית משתנה (למשל כשבמהלך הטיפול מתגלה בעייה נוספת) ואז משך הטיפול נבחן מחדש בהתאם.